Wyniki 2 dnia (8.04.2016 – piątek)

KAT 1 – najdłuższa złowiona ryba (cm), KAT 2 – suma długości dwóch najdłuższych złowionych ryb (cm), KAT 3 – iloraz liczby ryb przez liczbę wędkarzy.

Lp Jednostka Załoga KAT 1 KAT 2 KAT 3 Ryby
1 KINGFISHER 6 97 190 2 12
2 FRODO 3 99 186 2 6
3 BLACK FOREST 2 181 2 4
4 MAZO 2 5 91 179 0,6 3
5 ALBATROS 2 98 189 2 4
6 TEAM EXPERT 2 105 204 2 4
7 WHITE SWAN 2 107 201 2 4
8 KOTANYI TEAM 4 90 179 0,5 2
9 RABAJU 3 95 185 0,6 2
10 SALMON 4 101 194 0,7 3
11 GRYNIO 3 94 183 1,3 4
12 STAN 4 108 215 1,2 5
13 ORKAA 3 94 178 0,6 2
14 HUNTERS TEAM 2 102 191 2 4
15 LULU V 4 113 219 2 8
16 PILOTHOUSE 3 109 197 0,6 2
17 LADY MARYLA 4 99 194 0,7 3
18 SYLVAN 2 105 199 2 4
19 MIŁOSZ 2 93 178 1 2
20 FILIP HEL N N N N N
21 DREAM BALTIC TROLLING 3 96 186 1 3
22 SOLIDARNOŚĆ 3 96 182 0,6 2
23 TOKAREX 2 111 215 2 4
24 GADUS 4 100 193 2 8
25 HAWI 3 103 195 1,3 4
26 THOR 2 113 204 1 2
27 TROPHEUS 4 105 201 2 8
28 BLUE FISH TEAM 2 113 220 2 4
29 LENA B 4 117 197 1,2 5
30 MARINERO II 2 112 206 1,5 3
31 PROXIMA CENTAURI 2 110 206 2 4